Traducción y corrección 

Home PMF

PMF

Quina diferència hi ha entre traducció interpretació?

Per què li he de passar la traducció a un traductor si jo ja sé anglès?

Per què he de fer corregir els textos que redacto?

Un traductor pot traduir cap a tots els idiomes que sap?

I això de la traducció automàtica, què?

I la traducció assistida?

Un traductor pot traduir qualsevol tipus de text?

Què costa una traducció?

Per què apliques aquestes tarifes?

Quan podré tenir la traducció feta?

Quina diferència hi ha entre treballar amb un traductor autònom o una agència?

Quina diferència hi ha entre traducció i interpretació?

La traducció és escrita i la interpretació és oral.

Pujar al menú

Per què li he de passar la traducció a un traductor si jo ja sé anglès?

Perquè les coses, cal deixar-les als professionals de l’àmbit. Els traductors hem estat almenys quatre anys preparant-nos a la universitat per fer el que fem i un cop acabats els estudis, ens reciclem, perquè la llengua evoluciona. Per ser traductor no només cal controlar l’idioma estranger, sobretot cal ser expert en la llengua materna i estar al dia dels temes que ens afecten. Les faltes d’ortografia, els problemes sintàctics o els errors de comprensió no s’hi valen!

Pujar al menú

Per què he de fer corregir els textos que redacto?

Per garantir la qualitat que es mereix la vostra empresa. Sovint, ens gastem un dineral en disseny o en publicitat i ningú no es recorda de la qualitat lingüística, però un text amb faltes d’ortografia o que no comunica el que ha de comunicar pot afectar molt negativament la imatge d’una empresa. No val la pena arriscar-se després d’haver invertit tant en altres temes. Assegureu-vos que els textos estan impecables perquè també són la vostra imatge.

Pujar al menú

Un traductor pot traduir cap a tots els idiomes que sap?

No. L’ideal és que els traductors traduïm només cap a les nostres llengües maternes. Les meves són el català i el castellà i per això faig personalment les traduccions de l’anglès, el francès i el portuguès cap al castellà i el català. Per a les traduccions cap al francès, l’anglès i el portuguès, treballo amb traductors nadius d’aquestes llengües. Així es garanteix la millor qualitat.

Pujar al menú

I això de la traducció automàtica, què?

La traducció automàtica (TA) encara es troba en un estadi bàsic. Encara no ofereix prou qualitat perquè s’equipari a la traducció humana. Amb TA es cometen moltes errades que creen situacions còmiques i que poden comprometre els clients. Només és aconsellable en determinats casos i amb una bona correcció humana al darrere.

Pujar al menú

I la traducció assistida?

En la traducció assistida, al contrari que en l’automàtica, tradueix la persona, no la màquina. Això fa que sigui del tot fiable. La traducció assistida és una ajuda per al traductor i permet traduir amb molta agilitat formats com ara pàgines webs, a més d’ajudar a mantenir la coherència dels textos.

Pujar al menú

Un traductor pot traduir qualsevol tipus de text?En principi els traductors estem especialitzats per temes. Per exemple, jo no traduiré mai un text d’aeronàutica. Ara bé, tenim els nostres recursos: si nosaltres no ho fem, busquem algú que sí que ho faci i us gestionem la feina.

Pujar al menú

Què costa una traducció?

Depèn de la combinació lingüística, del nombre de paraules, de la tarifa per paraula i del format del text. Per exemple, si és un text de Word que té 2.000 paraules, només cal multiplicar la tarifa per paraula per 2.000. Després caldrà treure-li l’IRPF i sumar-li l’IVA. Els formats que porten més feina, com ara les webs o les diapositives de PowerPoint tenen un 20% de recàrrec.

Pujar al menú

Per què apliques aquestes tarifes?

Aplico les tarifes basant-me en els preus de mercat i en els estudis fets per les associacions de traductors.

Pujar al menú

Quan podré tenir la traducció feta?

Depèn. Se solen comptar unes 2.500 paraules per persona i dia però sempre depèn de la disponibilitat. De tota manera, si corre molta pressa, trobarem una solució. Ara bé, cal tenir en compte que la feina ben feta necessita el seu temps.

Pujar al menú

Quina diferència hi ha entre treballar amb un traductor autònom o una agència?

L’agència fa d’intermediària: tracta amb el client però subcontracta la traducció al traductor autònom. En canvi, el traductor autònom tracta amb el client i li fa la feina directament, amb la qual cosa el procés és més àgil, s’eviten malentesos i comissions. El tracte directe, molt millor, sens dubte.

Ara bé, si teniu 40.000 paraules i han d’estar fetes per ahir, adreceu-vos a una agència, que us partirà la traducció entre diversos traductors autònoms perquè pugui estar acabada a temps. Les agències també són útils en cas de combinacions de llengües no tan habituals com ho són l’anglès, el francès…

Pujar al menú

Sara Sicart • Miteny

Twitter / Linkedin / Visualize / e-mail

-->