Traducción y corrección 

Home Protecció de dades i avís legal

Protecció de dades i avís legal

Protecció de dades

Amb aquest web no es recopila informació personal i no es fan servir cookies.

Si ens faciliteu informació per correu electrònic, les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les vostres dades seran confidencials i no es comunicaran a tercers. Podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició escrivint al correu electrònic info@miteny.es.

Responsable: Sara Sicart Perea

El reglament general de protecció de dades 2016/679 (RGPD) (UE) 2016/679 és una normativa europea relativa a la privacitat i protecció de dades de les persones físiques a la Unió Europea.

Avís legal

Sara Sicart Perea no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a www.miteny.es. Dins els límits establerts per llei, no serà responsable davant una possible falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades de www.miteny.es, un web que no ofereix assessorament professional, sinó que és una eina informativa, divulgativa i comercial.

www.miteny.es pot contenir enllaços a webs de tercers, pels quals Sara Sicart Perea no assumeix cap responsabilitat.

El contingut d’aquest web és propietat exclusiva de Sara Sicart Perea. Qualsevol transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública sobre aquest tema, total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Sara Sicart Perea.

-->